December 5, 2022

ภาษีที่และดิน63 สรุปภาษีที่ดินอย่างไร หลังลดภาษี 90%

ภาษีที่และดิน63ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จำต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละชนิดจำต้องเสียภาษีอากรมากแค่ไหน มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน เช่าคอนโดที่ภูเก็ต

ภาษีที่และดิน63

พระ ราช บัญ ญัติเตียน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน แล้วก็ สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง ถึงแม้ว่า วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนโดยส่วนใหญ่มายได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐ ธุระฉะนั้นห้องประชุมแผนกเมืองผู้แนะนำช่วงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนแลเห็นประทับใจให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้พอกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรเพียงแค่ 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา เข้าเกณฑ์จำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยไหม ถ้าเกิดจำต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณยังไง วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

ผู้ใดกันจำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองห้องเช่า

ผู้ครอบครองเงิน หรือทำประโยชน์ในเงินของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในใบสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น

ตัวอย่างเช่น แม้ซื้อคอนโดในมิถานายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในส.ค. 2563 เพราะว่ามิได้มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 แม้กระนั้นจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละจำพวก เสียภาษีอากรเท่าใด

* หมายเหตุ : ข้อมูลต่อแต่นี้ไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจพินิจเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

ในการใช้ที่ดินเพื่อทำไร่ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วก็ธุรกิจการค้าอื่นดังที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมจำเป็นต้องปลูกต้นไม้จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดปลูกกล้วยจำเป็นต้องไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จะต้องไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ หากปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างต่ำ เป็นต้นว่า เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว แล้วก็ใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดและก็ไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ราคาเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ราคาเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ราคา 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีเว้นเสียแต่และก็ลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับเว้นเสียแต่ 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แม้กระนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการละเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จะต้องเสีย ทั้งยังบุคคลปกติและก็นิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ปี 2563

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำไร่ทำนา เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร มีที่ดินราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า ถ้าเกิดพวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำสวนที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการงดเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

รีไฟแนนซ์บ้านหมายถึงอะไร Previous post รีไฟแนนซ์บ้านหมายถึงอะไร
เช่าคอนโดที่ภูเก็ต Next post เช่าคอนโดที่ภูเก็ต