September 30, 2023

การคำนวนสินเชื่อบ้าน คำนวณเงินกู้ยืม คำนวณสินเชื่อบ้าน

การคำนวณ เงินกู้ยืม นี้เป็น การวัด การยกยอด เงินกู้ยืม ได้สูงสุด เพื่อ ชี้แนะ แผนการ หรือ บริการ สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับ คุณ บ้านจัดสรร โคมไฟแปะเพดานสูง

ซึ่ง ขึ้นกับ รายได้ รวมทั้ง ระยะ สำหรับการ ผ่อนของคุณ PHUKET VILLA

ผลของการคำนวณเงินกู้ยืม บ้าน

ยอดผ่อน จ่าย ต่อเดือน 20,973.02บาท Villas Phuket

วงเงินกู้สูงสุด 3,500,000.00บาท POOL VILLA

รายได้รวม อย่างต่ำ ของผู้กู้ร่วม 52,432.55บาท จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

การคำนวนสินเชื่อบ้าน

เอกสาร กู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ ซื้อบ้าน

ควรจะจัดเตรียม อะไรบ้าง SALE VILLA

ถ้าเกิดต้องการรู้ แล้ว ว่า คุณตระเตรียม เอกสาร กู้ซื้อบ้าน อะไรบ้าง เพื่อ การกู้ยืม ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง กล้วยๆแล้วก็ ถ้าหากมี ผู้กู้ร่วม หรือ ผู้ค้ำประกัน จำต้องตระเตรียม เอกสาร อะไร เพิ่มเติมอีก ไปดู เอกสารกู้ ซื้อบ้าน กันเลยคะ ขายบ้านภูเก็ต

เอกสารกู้ยืมเงิน ซื้อบ้านที่ จำเป็นต้อง รับประกัน ขอสินเชื่อ บ้านผ่านฉลุย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

ให้ทุก ขั้นตอน ของการยืมเงิน ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง ง่ายสุดๆ ด้วยแนวทาง เริ่ม จัดแจง เอกสาร กู้บ้าน ให้พร้อม เพื่อ ช่วย ร่น ช่วงเวลา ให้สถาบัน การคลัง อนุมัติ สินเชื่อ บ้านเร็วมาก เพิ่มขึ้น โดยแบ่ง เนื้อหา เอกสาร ตามแหล่ง ที่มา ของราย ได้ดังต่อไปนี้

เอกสารทั่วๆไป

1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ หนังสือเดินทาง

2. สำเนา ทะเบียนสำมะโนครัว

3. สำเนา ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความ แยกกันอยู่

4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ / สกุล (ถ้าเกิดมี)

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีเลี้ยงชีพ ประจำ หรือ ผู้มีรายได้ ประจำ

1.1 ใบรับรอง ค่าจ้างรายเดือน หรือ ใบรับรอง ค่าตอบแทนรายเดือน แบบใช้ ผลประโยชน์ ของหน่วยงาน

1.2 สลิปค่าตอบแทนรายเดือนย้อนไป 6 เดือน

1.3 สมุดบัญชี ค่าจ้างรายเดือน ย้อนไป 6 เดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ

2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือ การันตี การเขียน ทะเบียน บริษัท

2.2 รายนามผู้ถือหุ้น

2.3 รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

2.5 หลักฐานการเสียภาษีอากร อย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 ฯลฯ

2.6 ภาพถ่ายกิจการค้า 4-5 ภาพ พร้อม แผนที่ตั้ง อย่างย่อๆ

3. กรณีดำรงชีพอิสระ

3.1 รายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน

3.2 เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อย่างเช่น หมอ, ทนายความ, นักออกแบบ ฯลฯ

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาโฉนด ที่ดิน หรือ สำเนา หนังสือ แสดง บาปสิทธิ ห้องพัก

2. สำเนาข้อตกลง จะซื้อ จะขาย หรือ คำสัญญา เงินมัดจำ

3. แผนที่ แสดง ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้ง ของที่ดิน หลักประกัน

คำชี้แจงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราค่าดอกเบี้ย เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ ระบุ เรียกเก็บ ลูกค้า รายใหญ่ ชั้นเลิศ ชนิด เงินกู้ยืม แบบระบุ ช่วงเวลา

2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างน้อย ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายย่อย ชั้นหนึ่ง

3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายใหญ่ ชั้นหนึ่ง ชนิด เงินเบิก เกินบัญชี

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

เงินกู้ที่ภูเก็ต Previous post เงินกู้ที่ภูเก็ต
โคมไฟแปะเพดานสูง Next post โคมไฟแปะเพดานสูง